Diagnostiek

 Het aanvraagformulier intelligentieonderzoek vindt u hier

Het aanvraagformulier algemeen ontwikkelingsonderzoek vindt u hier

Het aanvraagformulier dyslexieonderzoek vindt u hier

Het aanvraagformulier dyscalculieonderzoek vindt u hier

 

NB: Gezaghebbende ouders dienen de aanvraag beiden te ondertekenen