Diagnostiek

 Het aanvraagformulier intelligentieonderzoek vindt u hier

Het aanvraagformulier algemeen ontwikkelingsonderzoek vindt u hier

Het aanvraagformulier dyslexie onderzoek vindt u hier

Het aanvraagformulier dyscalculie onderzoek vindt u hier

 

NB: Gezaghebbende ouders dienen de aanvraag beiden te ondertekenen

Voor het aanmelden van leerlingen t.b.v. CLB en / of zorgteam kan men gebruik maken van de Leerlingvolgkaart. Deze vindt u hier.