Professionele leergemeenschap

In het koersplan van de Eenbes wordt gesproken over een professionele leergemeenschap.

"De leerkrachten moeten zijn toegerust met de juiste instrumenten en competenties, zodat ze goed kunnen presteren. Eenbes ontwikkelt om die reden een professionele leergemeenschap. Intern door verbinding te leggen tussen alle beschikbare kennis en kunde (en die beter te omsluiten), en extern door open te staan voor leerprogramma’s en vaardigheden van partners. De leerkracht mag verwachten dat hij gebruik mag maken van maatwerkopleidingsprogramma’s en we dagen hem uit om zelf te halen, te brengen, te delen en te geven. Andersom verwacht Eenbes Basisonderwijs dat leerkrachten voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze worden voor alle medewerkers getoetst in de gesprekkencyclus.

Onze leerkrachten zijn toegerust op eigentijds en toekomstgericht lesgeven. Ze zijn thuis in mediatoepassingen, ict en digitale onderwijsmiddelen en blijven voortdurend up to date".

Professionaliseren m.b.v. lerende netwerken

In het koersplan van de Eenbes worden vijf kaders aangegeven. Eén van die kaders: “Al onze medewerkers hebben eigentijdse vaardigheden en zijn breed inzetbaar. Zij nemen deel aan relevante in- en externe netwerken”. Deze netwerken zijn daarbij dus bedoeld om expertise te delen en te leren van en met elkaar. Een ontspannen manier om te professionaliseren.

  

Doel van een Lerend Netwerk: Met en van elkaar leren en de eigen professionele vaardigheden verbeteren. / Ervaringen uitwisselen, informatie opdoen / Oefenen met een andere aanpak van een vraagstuk / Informatie verkrijgen waar anderen al ervaring mee hebben opgedaan / Persoonlijke betrokkenheid, vriendschap en collegialiteit als kracht inzetten.

Meer informatie over de bestaande en toekomstige Lerende netwerken vindt u hier