Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband:

Eenbes basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond Peelland Dit SWV bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen (voortgezet) speciaal onderwijs - die hun vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen afkomstig uit de regio - aangesloten. Binnen de regio maken zo’n 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 (13, 14) jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen.

 

Het regionale samenwerkingsverband werkt met de volgende missie:

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings-  en zorgaanbod”.

Uit deze missie wordt de volgende visie afgeleid:

 

Passend

Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. De gezamenlijke schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een dekkend aanbod waarbij rechtsgelijkheid binnen het hele verband gegarandeerd is.

Thuisnabij

De uitgangspunten voor thuisnabij zijn als volgt: 

  • Er is sprake van opschaling: school, wijk, dorp, gemeente en SWV, als de gewenste ondersteuning niet kan worden geboden.
  • De ondersteuning / oplossing gaat zoveel mogelijk naar het kind in plaats van het kind naar de ondersteuning / oplossing.

Integraal

Eén kind, één gezin, één plan. Hierover moeten, in het kader van de transitie jeugdzorg, afspraken gemaakt worden met o.a. de gemeente. Het gaat dan om onderwijs-overstijgende problemen.

Handelingsgericht

Wat heeft dit kind met deze ondersteuningsbehoefte, met deze ouders, met deze leerkracht en met deze klas nodig?

Onderwijsondersteunings- en zorgaanbod

De gezamenlijke besturen van het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs dragen zorg voor het ondersteunings- en zorgaanbod waarbij het belang van het kind centraal staat. Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod moet zo preventief, licht, kort en thuisnabij mogelijk zijn, oftewel: een zo effectief mogelijk aanbod op de meest efficiënte plek.

 

Daarnaast heeft het SWV een gedragslijn. Deze luidt als volgt:

  • Wat je zelf goed kunt doen, doe je zelf.
  • Wat beter is om samen te doen, doe je samen.

  • Wat je zelf niet kunt of wat een ander beter kan, laat je een ander doen.

Het nieuwe SWV heeft met de gezamenlijke besturen besloten de opdrachten die ontstaan vanuit het ondersteuningsplan zoveel mogelijk decentraal te regelen. Dat betekent niet dat het SWV geen verplichtingen kent, maar in eerste instantie ligt de opdracht bij de individuele schoolbesturen

 

Meer informatie kun je vinden op de site van het swv: http://po.swv-peelland.nl/

 

 

Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplan passend onderwijs geschreven voor de periode 2014-2018. Dit Ondersteuningsplan moet gezien worden als het overkoepelende beleidsdocument: hoe wordt passend onderwijs gerealiseerd voor alle leerlingen in het basisonderwijs in het samenwerkingsverband. Samen met al onze scholen (inclusief ons speciaal basisonderwijs) wordt ervoor gezorgd dat iedere leerling naar school kan. De scholen binnen het samenwerkingsverband werken daartoe met elkaar samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen.

 

Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2014-2018