Sonja van Dijk

Adviseur onderwijs
Ambulant begeleider

s.vandijk AT eenbes DOT nl

Hallo, mijn naam is Sonja van Dijk. Mijn achtergrond in het onderwijs bestaat uit een rijke ervaring voor de klas als juf, korte tijd op de Basisschool en het SO maar met name in het SBO. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de ambulante dienst cluster IV van De Hilt (later is deze dienst zelfstandig geworden). Ik heb veel ervaring opgedaan in het ondersteunen van kinderen, leerkrachten en teams t.a.v. allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag en leren. Sinds 1 februari 2016 werk ik voor het Expertise Netwerk van waaruit ik met name ZT, coachen en SVIB als taak heb.

Met mijn ‘rugzak’ vol expertise met onder meer  Rots en Water, SVIB, SoVa, ART en coachen, maar ook de opleiding RT en IB, wil ik graag ondersteunen en meedenken.

Mijn visie:  “Pas als een kind goed in zijn vel zit, komt het tot leren en kan het zichzelf verder ontwikkelen”.  Binnen een sterk en warm pedagogisch klimaat en goed klassenmanagement kun je de voorwaarden scheppen waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen. Mijn passie ligt bij het coachen, ondersteunen van scholen, leerkrachten en kinderen. Met als doel het versterken van het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind.

Naar overzicht