LeerKRACHT

LeerKRACHT

Eenbes onderwijs heeft een eigen vervangerspool en werft daarvoor talentvolle leraren die flexibel worden ingezet op verschillende Eenbes scholen. Door voor ‘onze vervangers de gelegenheid’ te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen en begeleiding en bij-/nascholing aan te bieden, beogen we een tweeledig doel:

  • Invallers kunnen hun onderwijs aan laten sluiten op de onderwijsambities van de Eenbes

  • De Eenbes ondersteunt de (persoonlijke) professionele ontwikkeling van de invallers

Deze doelen worden samengebracht binnen het ontwikkeltraject ‘leerKRACHT’.

Evenals onze maatschappij is onderwijs is steeds in ontwikkeling. We willen hierop inspelen om onze leerlingen de beste kansen te geven voor de toekomst. Daarbij gaan we voor kwaliteitsonderwijs. Om dit te realiseren is een ontwikkelcultuur nodig waarin leerkrachten hun kennis en krachten bundelen. LeerKRACHT stelt dit centraal en sluit daarmee goed aan bij de Eenbes onderwijskoers. We willen onze invallers goed laten landen in deze cultuur en hen hier ook actief in laten bijdragen. Een groot deel van onze invalpool, georganiseerd in invalteams, neemt deel aan het leerKRACHT ontwikkeltraject.

 

De leerKRACHT invalteams werken met een teamcoach en een teamleider. De coach deelt de kennis en traint de ‘tools’ van leerKRACHT.  De teamleider werkt samen met de deelnemende invallers aan het verwezenlijken van gestelde ontwikkeldoelen die te maken hebben met zowel persoonlijke als professionele doelen. Middels het leerKRACHT traject krijgen de invalteams praktische, hands-on bij- en nascholing om weer direct toe te kunnen passen in hun eigen (flexibele) onderwijspraktijk. Dit traject bevordert de professionele groei van (startende) leraren. Indien de invaller zich registreert in het Lerarenregister levert deelname aan leerKRACHT een flink aantal punten op. Door onderlinge samenwerking en afstemming kunnen invallers ook verbetertips doorgeven aan de Eenbes scholen waardoor een win-win situatie ontstaat.

 

Goede invallers zijn belangrijk om onze organisatie draaiende te houden en ons kwaliteitsimpulsen te geven. Menig onderzoek heeft uitgewezen dat een goede start in het onderwijsvak kwaliteit(en) laat bloeien. Zo willen we startende leraren, waar de pool voor een groot deel uit bestaat, ondersteunen richting level basisbekwaam.

LeerKRACHT wordt gestart met een ‘bootcamp’ oftewel een onderdompeling in de visie en de tools waarin ook de werkdoelen worden bepaald. Vervolgens worden de teams op woensdagmiddagen door 3 fases geleid: de trainingsfase, verdiepingsfase en de fase waarin continu verbeterd wordt.

 

LeerKRACHT vraagt geen extra studietijd buiten de 1,5 uur die van hen gevraagd wordt op woensdagmiddagen. Er wordt praktisch gewerkt en uitgegaan van “elke dag samen een beetje beter”. Door in kleine teams wekelijks bij elkaar te komen worden niet alleen ervaringen gedeeld maar wordt ook praktisch aan de slag gegaan met de instrumenten: bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek & feedback en stem van de leerling. Er wordt gewerkt met haalbare en meetbare doelen. Met een overzicht van acties en afspraken kan worden bepaald welke vorderingen gemaakt zijn en uiteraard worden de  successen gevierd!

Veel gehoorde opmerkingen van vervangers:

  • we inspireren elkaar…..

  • wat fijn dat ook wij als TEAM gezien worden…..

  • door elkaars lessen te zien en samen een doel te formuleren, versterken we elkaar

  • er ontstaat steeds meer een cultuur van teamleren i.p.v. (be-)oordelen

Meer weten over leerKRACHT?  Door op deze link te klikken kom je bij de folder van Stichting leerKRACHT.