Veiligheidsbeleid

Je veilig voelen is een voorwaarde voor de kinderen om te kunnen leren en voor de leerkrachten een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren. Eenbes Basisonderwijs neemt veiligheid op de scholen en in het Expertise Netwerk serieus en heeft daartoe een veiligheidsplan opgesteld dat aan de laatste inzichten en regelgeving voldoet. De gezamenlijke medezeggenschapsraad van Eenbes, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, heeft hierin geadviseerd. 
Indien u het Veiligheidsplan wilt inzien, klikt u hier.