Missie en visie

Ontwikkelen in het onderwijs is als reizen!                     

Elk station brengt nieuwe beelden en inzichten

Soms kies je, door vernieuwde kennis, een nieuwe bestemming

Soms reis je alleen, vaak ben je met anderen op weg

Missie Expertise Netwerk.

Eenbes basisonderwijs biedt nu en in de toekomst kwalitatief en modern onderwijs op de manier die bij het kind past. Het Expertise Netwerk legt een stevige basis voor leerkrachten om hier ook in de toekomst aan te voldoen.

 

Visie Expertise Netwerk

Het Expertise Netwerk streeft ernaar  het leren te stimuleren, vanuit een breed draagvlak binnen de stichting voor leerling en leerkracht.

We ontwikkelen en delen kennis en vaardigheden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de leerkracht in de totale Eenbes-organisatie ten gunste van het kind. 

Samen leren, leren van elkaar en samen ontwikkelen zijn kernactiviteiten om de basisvaardigheden van leerkrachten te verstevigen.  Eigen talenten worden bereikbaar gemaakt binnen de stichting.

Het Expertise Netwerk biedt aan leerlingen die meer nodig hebben dan de huidige school vanuit de basisondersteuning kan bieden  een ondersteuningsmogelijkheid voor leerling en leerkracht in de vorm van  een tijdelijk arrangement. 

 

De ambitie

Het Expertise Netwerk heeft als ambitie om op innovatieve wijze en praktijkgericht de schoolorganisaties met daarbinnen alle medewerkers  op breed vlak te ondersteunen in hun ontwikkeling

 

De ambitie richt zich op:

 • innovatief  onderwijs.
 • het sterker maken van leerlingen, leerkrachten en ouders

 • een goede samenwerking met interne en externe partners

 • professionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen

 • samen onderzoekend leren

 • onderwijs op maat

 • teamscholing

 • onderzoek  en  advies

 • collegiale coaching / consultatie en kennisdeling door leraren

 • versterking van de basisondersteuning op basisscholen

 • deelname in een professionele leerwerkgemeenschap

 • het communiceren van ontwikkelingen , good practices

   

 

Alle kinderen hebben recht op plezier in school en in het leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen successen kunnen ervaren en van daaruit zorgen wij voor goede resultaten behorende bij de mogelijkheden van het kind. Wij geloven dat ieder kind over bijzondere talenten beschikt. Daarom geven wij de kinderen ons vertrouwen en daarmee leren ze vertrouwen op zichzelf. Ouders zijn voor ons een belangrijke partner om mee samen te werken. Onze kernwaarden daarbij zijn:

 • Ieder kind is uniek
 • Plezier in leren

 • Een veilige leeromgeving

 • Respect voor elkaar

 • Samenwerking

Het beleidsplan Expertise Netwerk

Dit plan beschrijft de doelstelling en de opzet van ons Expertise Netwerk waardoor onze scholen, de leerkrachten en de directies, beter in staat zijn in te spelen op de eisen die Passend Onderwijs stelt. In dit plan is aansluiting gezocht bij het SWV Peelland ondersteuningsplan 2014-2018 en het Koersplan 2020-2024 van Eenbes basisonderwijs.

 

Klik hier voor het Koersplan 2020-2024