Team training

Teamtraining

Binnen het kader van het professionaliseren van teams is de volgende training-op-maat in te kopen bij het Expertisenetwrk.

 Training Goed gedrag kun je leren / Grip op de groep

 

Een veilig schoolklimaat is voorwaarde om te komen tot goede leervorderingen, optimale prestaties en persoonlijke groei. In deze training zoomen we in op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Wat hebben zij van ons (de leerkracht)  nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Vervolgens kijken we naar de professionele rol van leerkracht. Wat doen we al goed, en .... doen we de goede dingen? Wat kan optimaler? Wat kunnen we leren van elkaar?

 

Samengevat: Het doel van deze training is het creëren van een positief pedagogisch klimaat in school en klas. We voorkomen ongewenst gedrag door tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen (pedagogische tact). Dit doen we met onszelf en onze leerkrachtvaardigheden als belangrijkste instrument.

 

Deze training is maatwerk en beslaat in de regel meerdere studiedagen / middagen alsook een paar vergaderingen. Met behulp van een werkgroep zorgen we voor een goede borging binnen de school.

A.h.v. de intake wordt een offerte uitgebracht.