Lerend Netwerk

Lerend Netwerk Gedragspecialisten

Inmiddels hebben we één jaar ervaring met het Lerend Netwerk voor Gedragspecialisten. Een groep enthousiaste deelnemers die samen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de invulling van het programma.  Onderwerpen die op de rol staan voor dit schooljaar: Jongens en meisjes / Basisbehoeften van het kind  versus de basisondersteuning / Observeren van leerlingen en observatiemodellen / Ongewenst, gewenst,  probleemgedrag; hoe hiermee om te gaan / Blikveld verruimen; wat is er nog meer mogelijk aan begeleiding of behandeling / Team ontwikkeling: hoe neem je als gedragspecialist het team mee in het ontwikkelen van vaardigheden zoals signaleren en "omgaan met".

Lerend Netwerk Kleuterspecialisten Op het einde van het schooljaar 2015 / 2016 zijn we gestart met het Lerende Netwerk voor kleuterspecialisten. Het kleuteronderwijs neemt een belangrijke plaats in binnen het basisonderwijs. Het vormt een cruciale schakel tussen voorschoolse opvang / peuterspeelzaal en de rest van de basisschool. Bovendien wordt binnen het kleuteronderwijs de fundering gelegd voor de verdere schoolloopbaan.

Mogelijke onderwerpen die binnen het lerende netwerk aan bod komen zijn: Doorgaande ontwikkelingslijnen / Zin en onzin van kleutertoetsen / Observeren bij kleuters / Spelstimulering / hoeken werk / hoe organiseer je dat / Executieve functies bij kleuters / Sociaal emotionele ontwikkeling bij kleuters.

Lerend Netwerk Master Leren en Innoveren

Inmiddels heeft er een eerste bijeenkomst van het Lerend Netwerk MLI plaats gevonden en is de tweede voor dit schooljaar gepland.  Tijdens deze eerste plenaire bijeenkomst hebben we nader kennis gemaakt en hebben we de eigen werksituatie gedeeld. Daarnaast hebben we verkend wat en hoe de rol van de MLI-er is, zowel binnen het eigen schoolteam, maar ook hoe die rol kan zijn binnen het Expertise Netwerk van de Eenbes.

Tijdens deze bijeenkomst heeft de bestaande MLI leerkring zich gepresenteerd. Een toelichting op hun activiteiten vindt u hier.

N.a.v. deze bijeenkomst van het Lerend Netwerk is er afgesproken dat de bestaande leerkring blijft bestaan en de werkwijze zoals deze nu beschreven is in hun projectplan, blijft voortzetten. Daarnaast wordt een tweede leerkring van MLI-ers actief die op dezelfde wijze met leervragen aan de gang zal gaan. De kruisbestuiving van beide leerkringen vindt plaats tijdens een drietal bijeenkomsten van het plenaire Lerend Netwerk MLI.

 

Lerend Netwerk administratief personeel

Dit netwerk is ontstaan  op initiatief van het administratief personeel zelf. Men had de behoefte om meer  in overleg te komen  om met name financiële en administratieve vraagstukken met elkaar uit te wisselen. Afgelopen jaar  is het lerend netwerk 3 keer bij elkaar gekomen. Afhankelijk van het onderwerp sluiten collega's aan. Uit deze bijeenkomsten is de behoefte ontstaan om de Expertcursus Parnassys Administratie te volgen met enkele collega's.

 Binnen dit netwerk van administratief medewerksters heeft men te maken met veel kwaliteiten. Er wordt informatie uitgewisseld,  problemen geïnventariseerd: waar lopen we tegen aan, bij wie kunnen we hiervoor terecht en hoe lossen we het op. Daarnaast is er 1x per jaar overleg met de afd. financiën van het Eenbeskantoor om gezamenlijke afspraken te maken. Voor korte en informele vragen, raadplegen we ook collega's binnen de eigen kern.

Welke Netwerken kunnen we komend schooljaar nog meer verwachten?

  1. Komend jaar gaan we aan de slag met een Lerend netwerk voor startende leerkrachten.
  2. Daarnaast heeft een aantal leerkrachten aangegeven te willen participeren in een lerend netwerk voor Meer en Hoogbegaafdheid. De mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen een mail sturen naar professionalisering AT eenbes DOT nl of via het contactformulier van deze site. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we een datum prikken voor een eerste bijeenkomst.

 

IB-Netwerken per kern: informatie volgt

 

Netwerk ICT-ambassadeurs: informatie volgt