Inschrijving lezing

Lezing: Het Puberbrein door Aletta Smits

Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom komen ze te laat? Waarom lijken ze zo wispelturig? Of ze nu 12 zijn of 20 (ze zullen het zelf niet willen horen, maar tot hun 25ste is het brein van pubers in ontwikkeling)

 

Voor wie is deze lezing? Voor mensen die aan pubers en pre-pubers les geven. Voor mensen die thuis zelf pubers hebben, voor mensen die pubers begeleiden als stagiaires. en voor overige belangstellenden.

De lezing 'Puberbrein' wordt speciaal voor ons op maat gemaakt zodat met name de midden / bovenbouw leerkrachten input zullen krijgen t.a.v. de ontwikkeling van hun leerlingen.

 

Inschrijving:

Er is recent van alles over het puberbrein bekend geraakt. De lezing 'Puberbrein' zet het voor u op een rij en geeft en passant op humoristische wijze antwoord op een aantal vragen.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de lezing: http://www.lesys.nl/aanmelden_nieuw.php?sd=qa7nt7uq3_640

Datum: 14 Maart 2018.

Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur)

locatie: 't Patronaat, van Scherpenzeelweg 14-16, 5731 EW Mierlo

 RIJP VOOR GROEP 3; door Haneke Poot

Wat zijn de voorwaarden om te ontwikkelen? Wat hebben kleuters nodig om aan het onderwijs deel te kunnen nemen? In onze maatschappij is presteren een groot goed. We willen onze kinderen helpen om zo goed mogelijk te kunnen scoren en hun gaven en talenten te kunnen inzetten. Daarbij wordt in Nederland veel vergeleken. Op scholen en zelfs al daarvoor toetsen we de kinderen om te kijken of zij wel aan de norm voldoen. Ook voor ouders is dit een stressvol gebeuren, omdat, als je kind niet aan de norm voldoet, het zijn weerslag heeft op de wijze waarop het kind bekeken wordt. Om te kunnen presteren hebben we voorwaarden nodig. Om te kunnen voldoen moeten deze voorwaarden geleerd en geoefend zijn eer we aan het echte werk kunnen beginnen. De belangrijkste voorwaarde om te ontwikkelen is het in ritme zijn van kinderen. Hierdoor voelen zij zich geborgen en zitten zij lekker in hun vel. In de peutertijd willen we onze kinderen al helpen om uiteindelijk naar school te kunnen gaan. Hoe bereiden we peuters voor op de basisschool? Wat hebben zij nodig om zich te kunnen ontwikkelen op school? De kleuters worden begeleid om uiteindelijk aan het leerproces te kunnen gaan deelnemen in groep drie. Wat hebben kleuters nodig om in staat te zijn te leren lezen, schrijven en rekenen? Op welke manier kun je bij kleuters observeren of zij klaar zijn voor het onderwijs? Wat hebben kleuters nodig om schoolrijp te zijn?

 

Een lezing voor leerkrachten onderbouw, internbegeleiders, en andere geïnteresseerden.

Datum: 4 april 2018

Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur (inloop vanaf 13.45 uur)

Locatie: 't Patronaat, van Scherpenzeelweg 14-16, Mierlo

Inschrijven kunt u rechtstreeks door het volgen van onderstaande  link:

http://www.lesys.nl/aanmelden_nieuw.php?sd=qa7nt7uq3_647