Kwaliteit

Onze kwaliteit

Ouders en kinderen mogen erop rekenen dat we kwaliteit leveren in de klas. Wij stellen onszelf 5 vragen waarmee we continu bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs:

 

 1. Doet de school de goede dingen? Rusten we de kinderen goed toe op de toekomst?

 2. Doet de school de dingen goed? Voeren we dat effectief en passend uit?

 3. Hoe weet de school dat? Onderzoekt de school haar werkwijze en resultaten?

 4. Vinden anderen dat ook? Ondervraagt de school hun belanghebbenden (ouders, kinderen)?

 5. Wat doet de school met die wetenschap? Is de school erop gericht zich te verbeteren als daartoe aanleiding is?

 

Kwaliteitszorg betekent dus dat onze scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Ze onderzoeken regelmatig, met behulp van geijkte instrumenten of dat ook werkelijk zo is en ze checken dat niet alleen bij zichzelf (zelfevaluatie) maar ook bij anderen (ouders, audits, inspectie).

 

Het Expertise Netwerk draagt bij aan de kwaliteit door het bieden van informatie, begeleiding, coaching, workshops, arrangementen etc. De leerkracht voor de groep wordt hierdoor gesteund in zijn dagelijkse taak.