Inschrijving Lezing 'rijp voor groep 3' door Hanneke Poot, is vol!

Wat hebben kleuters nodig om in staat te zijn te leren lezen, schrijven en rekenen? Op welke manier kun je bij kleuters observeren of zij klaar zijn voor het onderwijs? Wat hebben kleuters nodig om schoolrijp te zijn?

Een lezing door Hanneke Poot.

Hanneke Poot is Kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en docente. zie ook haar website: http://www.hannekepootvanderwindt.nl/