Welkom

Welkom op de website van Expertise Netwerk Eenbes

De samenwerking tussen de Eenbes basisscholen heeft geleid tot de opzet van Expertise Netwerk Eenbes. Het Expertise Netwerk beoogt passend onderwijs in het basisonderwijs in brede zin te ondersteunen. Het Netwerk is gericht op hulp voor de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur en het team. Eenbes ziet het Expertise Netwerk in eerste instantie als een netwerk waar deskundigheid aanwezig is of van waaruit deskundigheid op afroep ingezet of gecoördineerd wordt.

De werkwijze is: “Licht waar het kan, zwaar waar nodig”.

Lees meer

Agenda

Agenda

Uitgelicht